ue

Zakończenie robót budowlanych

15.05.2015 r.

Zakończenie robót budowlanych   i odebranie Biogazowni

Podpisanie umowy

22.07.2014 r. 

Podpisanie umowy na wykonanie Inwestycji z agriKomp Polska sp. z o.o.  i rozpoczęcie robót budowlanych

Wybór wykonawcy

14.11.2013 r.

W procesie Zapytania Ofertowego mającego na celu wybranie Wykonawcy Biogazowni w  Jarnołtowie, wpłynęły do siedziby Inwestora trzy oferty. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, wybrano najkorzystniejszą, która została złożona przez firmę AgriKomp Polska Sp. z o.o.

 

Zaproszenie do składania ofert

Jarnołtowo, 28.10.2013 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

EKODAMIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zaprasza do złożenia oferty na realizację projektu pod nazwą:

„Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,250 MW

w Jarnołtowie, gmina Małdyty”

który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007‑2013, Oś Priorytetowa 6 – Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:

1.Inwestor:

EKODAMIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Read More

Sierpień 2014


Lipiec 2014